Menu
Tickets

Japanse prenten

De collectie Japanse prenten geeft een overzicht van de 19e en 20e eeuwse prentkunst in Japan, en dan met name de invloed die deze had op de westerse kunst. De collectie is inmiddels gegroeid tot ruim 800 exemplaren.

CVR-JP-P0138.jpg

Collectievorming

Omstreeks 1997 begon Jan van Reek met het verzamelen van Japanse prenten, waarbij hij zich beperkte tot 19e eeuwse en 20e eeuwse meesters. In 2001 schonk hij zijn collectie aan de Gemeente Maastricht. Hij vulde deze collectie regelmatig aan met nieuwe aanwinsten, die inmiddels is gegroeid tot meer dan 800 exemplaren. Je kunt de gehele collectie ook digitaal bekijken. Enkele replica’s hiervan zijn te koop in de Maastricht Museum Shop. In augustus 2015 overleed Jan van Reek in zijn nieuwe thuisland Thailand.

Originelen en reproducties

De collectie Japanse prenten bevat niet enkel originelen. Er zitten ook authentieke reproducties bij, die op dezelfde wijze en met de zelfde materialen zijn vervaardigd als de originelen. Die originelen zijn soms schaars en in minder goede conditie; de Japanse prent was aanvankelijk immers een gebruiksvoorwerp en er werd niet altijd zuinig mee omgesprongen. De kunstzinnige waarde van de authentieke reproducties, veelal 20e eeuws, is vaak even groot als die van het origineel. 

CVR-JP-P0026.jpg
CVR-JP-P0294.jpg

Boeken over prentkunst

De collectie Japanse prenten vormt een waardevolle aanvulling op de erfgoedcollecties in Centre Céramique. De schenking van Japanse prenten was oorspronkelijk bedoeld als illustratie van de in de Stadsbibliotheek aanwezige boeken over prentkunst. Het aantal boeken over Japanse prentkunst en de relatie tussen Japanse en Westerse kunst in de stadsbibliotheek is omvangrijk. Ook zijn er veel oeuvre-catalogi van Japanse prentkunstenaars.