Menu
Tickets

Instrumenten en gereedschappen

Deze collectie bevat natuurwetenschappelijke laboratoriuminstrumenten en oude gereedschappen, toestellen en materialen voor gas, water en elektriciteit.

CC_gloeilamp.jpg

Collectievorming

Na de overgang van Gemeentelijk bedrijf naar n.v. ontstond bij Nutsbedrijven Maastricht de wens om gereedschappen, materialen en toestellen die niet meer werden gebruikt te bewaren voor de toekomst. Rond diezelfde tijd vonden verbouwingen en reorganisaties plaats bij het Stedelijk Lyceum en bij de school van het Broederklooster in Maastricht. Hierbij bleef een aantal oude laboratoriuminstrumenten ongebruikt achter. Na overleg tussen de scholen, Gemeente Maastricht en de directie van Nutsbedrijven Maastricht werd afgesproken deze laatste partij naast hun eigen gereedschappen en toestellen ook deze instrumenten zou bewaren en beheren. De apparaten van het Broederklooster werden geschonken. Voor de toestellen van het Stedelijk Lyceum werd een bruikleenovereenkomst gesloten tussen Gemeente Maastricht en Nutsbedrijven. In de loop der jaren zijn diverse artikelen van instellingen (o.a. Trichtcollege, Aloysiusschool en L.T.S. Maastricht), installateurs en particulieren toegevoegd aan deze collectie. Sinds 2007 wordt de collectie beheerd door Centre Céramique.

CC_MUSTS_meter.jpg
U20 (Roentgenfoto hand).jpg

Restauratie door vrijwilligers

In 1989 besloten enkele oud-medewerkers van Nutsbedrijven Maastricht om in hun vrije tijd te werken aan de restauratie en inventarisatie van de beschikbare attributen. Het nutsbedrijf stelde een werkplaats, gereedschappen en hulpmiddelen beschikbaar voor dat doel.

Op dit moment zijn circa 1.500 artikelen gerestaureerd, gecatalogiseerd en beschreven. Diverse oude laboratoriuminstrumenten en machines zijn zodanig gerestaureerd dat het mogelijk is er demonstraties mee te geven. Er is echter nog veel onderzoek nodig om de gemaakte beschrijvingen compleet te maken.

Topstukken

Een van de meest bijzondere objecten uit de collectie van Nutsbedrijven Maastricht is een stuk glazen gasbuis uit het gasnet van rond 1850. Het meest spectaculaire item uit de verzameling natuurwetenschappelijke instrumenten van de eerder genoemde scholen is een van de eerste apparaten voor het maken van röntgenfoto's.