Menu
Tickets

Bijzondere collecties stadsbibliotheek

De Stadsbibliotheek Maastricht gaat terug tot het jaar 1662, toen in het nieuwe stadhuis van Maastricht een ruimte werd ingericht als bibliotheek (later werd dit de raadzaal). In 1773 telde deze bibliotheek 3500 banden. In 1971 ging de Stadsbibliotheek samen met de Openbare Bibliotheek aan de Witmakersstraat, een jaar later met de Centrale Bibliotheek in de Beyart. De bibliotheekcollectie bestond in die tijd uit ruim 450.000 delen. In 1999 werd het huidige gebouw aan de Avenue Céramique aan Plein 1992 betrokken.

herinrichting_0104.jpg

Limburgcollectie

Vanaf het midden van de negentiende eeuw verzamelt de Stadsbibliotheek Maastricht zoveel mogelijk publicaties over Limburg, de zogenaamde ‘Limburgensia’.
Het gaat daarbij om alle vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, recht, kerkgeschiedenis, literatuur, kunst, planologie etc. Deze collectie wordt, als onderdeel van de gehele collectie, ter beschikking gesteld aan het publiek. De Stadsbibliotheek Maastricht ontvangt voor het uitvoeren van deze functie jaarlijks subsidie van Provincie Limburg. De bibliotheek beheert tevens de collectie van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap; ook in deze collectie bevindt zich een grote hoeveelheid Limburgensia.

Grote delen van de totale collectie zijn verder toegankelijk gemaakt dan in een gewone bibliotheek gebruikelijk is. Ook omvat de Limburgcollectie een grote serie Limburgse dag- en weekbladen. Vanaf 1799 is er vrijwel steeds minimaal één krant aanwezig. Deze kranten staan deels op microfiche en zijn eenvoudig te raadplegen. Een groot deel van de kranten is op Limburgse onderwerpen speciaal ontsloten.

IMG_2944.jpg