Menu
Tickets

Maastricht in de prehistorie

De oudste sporen van menselijk leven in ons land zijn gevonden in Maastricht, in de lössgroeve 'Belvédère' bij Caberg. Hier is een tijdelijk jagerskampement van ongeveer 250.000 jaar oud blootgelegd.

1 Maastricht prehistorie lores.jpg

De Bandkeramiekers

Zo’n 7000 jaar geleden zagen we de eerste vaste bewoners. Zij kozen in plaats van jagen, verzamelen en rondtrekken met de seizoenen voor een bestaan als boer op een vaste plek. We noemen de cultuur, die deze kolonisten uit het Oosten met zich meedroegen, de Lineaire Bandkeramiek.

2 Bandkeramiekers.JPG
3. Michelsbergcultuur 2.JPG

De Michelsbergcultuur

Nadat de Bandkeramiekers deze contreien verlieten vanwege verschillende redenen, namen de boeren van de Michelsbergcultuur enkele honderden jaren later hun plek over. Over hen is nog veel onduidelijk, maar de belangrijke vindplaats Vogelzang in Randwyck kan wellicht een tipje van de sluier oplichten.

Vuursteenwinning

Ongeveer tegelijkertijd ontstond vlak bij Maastricht, in Rijckholt-Sint Geertruid, de oudste grootschalige vuurstenen werktuigproductie van Nederland. Voor het eerst werd op grote schaal ondergronds vuursteen gemijnd. Een riskante bedoening in die tijd. Er werd gewerkt in zeer smalle, met de hand uitgehakte gangetjes. Ze haalden grote brokken vuursteen omhoog die vervolgens bewerkt, verhandeld en verruild werden.

4 vuursteenwinning lores.jpg
MaMu beeldenmix6.jpg

Komst van metaal

Het verhandelen van vuursteen moet voor de omgeving erg lucratief zijn geweest. Dit veranderde toen een nieuw materiaal zijn intrede deed: metaal. In eerste instantie brons en later ook ijzer. De ruwe grondstoffen werden hier bewerkt, wat spectaculaire objecten opleverde.